O NAS

​Proponujemy wszystkim przedsiębiorcom i ich pracownikom, by skorzystali z oferty indywidualnych kursów językowych, dofinansowanych z funduszy europejskich! Dzięki temu każdy może niewielkim kosztem doskonalić swoje umiejętności lub nauczyć się ich od podstaw.
Zdecydowanym atutem naszych lekcji jest to, że tematyka zajęć może dotyczyć komunikacji codziennej, ogólnej lub wąsko wyspecjalizowanej.
Współpracujemy z najlepszymi lektorami w całym kraju. Zajęcia możemy organizować w dowolnym miejscu – w wynajętej przez nas sali lub bezpośrednio w siedzibie klienta.

Posiadamy certyfikację PARP, która uprawnia do organizacji szkoleń z możliwością ich dofinansowania, tak by pracodawca otrzymał do 80% refundacji.
Zapewniamy kompleksową obsługę szkoleń oraz pozyskiwania dofinansowania. Co to oznacza? Klient podaje doradcy niezbędne informacje do wypełnienia wniosku o refundację kursu, podpisuje dokumenty i gotowe. Cała skomplikowana procedura pozyskiwania dofinansowania leży po naszej stronie.

KURSY STANDARDOWE

Realizujemy indywidualne i grupowe kursy języka angielskiego i niemieckiego obejmujące zakres umiejętności powszechnego porozumiewania się. Nauka pozwala na komunikację codzienną, kontakt z klientem, itd. poziom umiejętności językowych ustalany jest na podstawie wstępnego testu, po którego analizie lektor proponuje poziom nauki.

Standardowe zakresy nauki języka:

 • Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
 • Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.
 • Potrafi przedstawić siebie i innych.
 • Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
 • Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
 • Rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
 • Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania.
 • Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
 • Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne.
 • Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
 • Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
 • Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
 • Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
 • Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

KURSY SPECJALISTYCZNE

Kursy specjalistyczne to przede wszystkim indywidualne spotkana z lektorem, mające na celu doskonalić konkretny obszar umiejętności językowych. Przede wszystkim lekcje powiązane są tematycznie z potrzebami biznesowymi danego przedsiębiorstwa, np. branżowe słownictwo.

Poniżej proponujemy kilka najpopularniejszych wyspecjalizowanych kursów językowych. Katalog jednak nie jest zamknięty, dzięki szerokiej współpracy z lektorami z całej Polski możemy stworzyć dla Państwa wyjątkowy, szyty na miarę kurs językowy. Wystarczy się z nami skontaktować i określić swoje potrzeby.

Cennik kursów:

 • kurs 30 h = 110 zł / 1h lub 22 zł* / 1h
 • kurs 60 h = 105 zł / 1h lub 21 zł* / 1h
 • kurs 90 h = 100 zł / 1h lub 20 zł* / 1h
 • kurs 120 h = 95 zł / 1h lub 19 zł* / 1h
 • kurs 150 h = 90 zł / 1h lub 18 zł* / 1h

*koszt przy dofinansowaniu 80%

hover-image

Hotelarstwo i Turystyka

hover-image

Transport i Logistyka

hover-image

Język prawniczy

hover-image

Pedagogika

hover-image

Gastronomia

hover-image

Sprzedawcy i kelnerzy

hover-image

Branża budowlana

hover-image

Fryzjerstwo

hover-image

Medycyna

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

JĘZYKI DOSTĘPNE W OFERCIE

KONTAKT

 • Paweł Szkudlarek
 • Adres email: pawel.szkudlarek@o3.edu.pl
 • Numer telefonu: 798 752 646
 • Olga Głuchowska
 • Adres email: olga.gluchowska@o3.edu.pl
 • Numer telefonu: 571 232 008
 • o3 Szkolenia Kursy Doradztwo
 • ul. Słowiańska 6/2
 • 72-100 Goleniów
 • Adres biura:
 • ul. Tarczyńskiego 4/2
 • 70-387 Szczecin
 • NIP: 8561798169